Spesielt for GM300

Spesielle regler for GM 300 2023:

Spannklasse: Åpen 9-16 hunder. Minimum 9 hunder i mål.

Før start:
-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.
– Alle ekvipasjer kontrolleres av TD før start.
– Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll en time før start.

-Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat.

OBS! Deltagerne må medbringe alt nødvendig utstyr på/i sleden inklusiv ett dekken pr. hund fra start til mål.
Det påpekes spesielt viktigheten av å ha med nok mat til seg selv og hundene for 300 km.

Start

Intervallstart. 1 min intervall etter trukket startliste.

Alle spann starter fra egen bil på parkeringsplassen. 


Kontrollpunkt/Sjekkpunkt:

Det er 2 sjekkpunkt i løpet. Disse er på Verksodden i Espedalen (Sør-Fron) og Vesleskag i Øystre Slidre.

Det er prolog frem til første sjekkpunkt (Espedalen – Se detaljer under). På sjekkpunkt Espedalen går starten med tidtaking. Samme startliste som fra Astridbekken. 

På andre sjekkpunkt (Vesleskag) er det restart og utligning av starttid. Jaktstart!


Dog-drop: Det kan settes igjen hunder på sjekkpunkt Espedalen. Handler er ansvarlig drop-hundene.

Førsøpling:  
Det skal ikke ligge igjen noen form for søppel etter deltagerne på sporet eller på sjekkpunkt. Alt av halm, fôr-rester og øvrig søppel skal pakkes ned i utdelt søppelsekk som plasseres på anvist plass.


Bryting av løpet:
Arrangør er ikke ansvarlig for transport tilbake til start/mål av hundespann som har brutt løpet. Dette må organiseres av deltageren.


Hjelp: 
Deltagere kan ikke motta noen form for hjelp etter at løpet har startet. Deltagere kan for øvrig motta hjelp fra andre deltagere i konkurransen med unntak av teamrelatert aktivitet som:
-1: å sette sokker på hundene.
-2: å sette sele på hundene.
-3: Gi hundene mat.
Pkt 1, 2 og 3 kan utføres kun av deltageren selv.

Nødfôr: Åpning av forseglet nødfôr er ikke tillatt det betraktes som brutt løp.
Gjennomføring: Gausdal Trekkhundklubb/Gausdal Maraton forutsetter at alle som melder seg på GM 300 er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre GM 300 km på en trygg og god måte.

GM 300 Prolog:

GM 300 består av tre etapper. Den første etappen på GM 300 kjøres som prolog. De to siste etappene kjøres med tidtaking. Prologen er innført i samråd med deltagerne og sportslig utvalg i Gausdal Trekkhundklubb. Det er innført prolog for å gi hundene en roligere start på løpet, og for å gi deltagerne realistisk langdistansetrening tidlig i sesongen.

Prologen fungerer på følgende måte: 1. etappe på 15 mil kjøres uten tidtaking, fra Astridbekken til sjekkpunkt Espedalen. Deltager må forsere etappen på dyrevelferdsmessig best mulig måte innenfor en tidsramme på 20 timer. Det vil si at kjøreren skal forsere etappen på en slik måte at spannet settes i best mulig stand til å konkurrere på tid de to neste etappene. Det er mulig å dele opp etappen og hvile på sporet, eller kjøre hele etappen i ett. Tidsrammen på prologen er estimert slik at det skal være mulig å hvile både på sporet og på sjekkpunkt Espedalen.

Tidtakingen vil starte på sjekkpunkt Espedalen etter samme startlista som på Astridbekken.

På neste sjekkpunkt, Vesleskag er det 7 timer obligatorisk hvil + tidsutjevning. Første spann ut fra Vesleskag leder løpet.

Nederst på siden følger to eksempler på hvordan prologen og løpet kan gjennomføres. 

GM 300 Depot: 

Det er innført ett depot for GM 300. Dette er på sjekkpunkt Espedalen. Depotet kan kun inneholde hundefôr og brennstoff til fôrkoker. Depotsekker kjøres ut av handler og skal plasseres på anvist plass på Espedalen, deltager henter sekkene der.

GM 300 Handler:

På sjekkpunkt Espedalen finnes veiforbindelse, så alle 300 handlere bes om å kjøre hit etter starten på fredag. Det er ca en times bilkjøring fra Astridbekken til sjekkpunkt Espedalen.

Handlere bringer selv depot ut til oppmerka område på sjekkpunktet, og tar hånd om dropp hunder. Espedalen Fjellhotell ligger ca 300 meter fra sjekkpunktet, de holder peisestua åpen fra fredag ettermiddag. Mens handlere og frivillige venter på 1. spann , blir det «mushers pub» på hotellet fredag  kveld.

Overnatting i Espedal kan gjøres i telt på oppmerka område, i bilen eller man kan bestille rom på hotellet. https://www.fjellstuen.no/  Dette gjelder også deltagere i konkurransen (kjørere)

På sjekkpunkt Espedalen gjelder følgende:

- Handler legger ut depot på anvist plass
- Handlere kan lede hundespann inn og ut av sjekkpunktet
- Handlere skal se til at halm/søppel ryddes etter at deltaker har forlatt sjekkpunkt
- Handler kan ta imot drop-hunder utenfor sjekkpunkt

 Utover det skal handler oppholde seg utenfor hvileplassen til hundene (oppsatt sperrebånd).

På sjekkpunkt Vesleskag vil det ikke være mulighet for bruk av handler da dette er et rent villmarksjekkpunkt.

GM 300 Hvile på sporet:

Det er ikke tillatt å benytte halm på andre plasser enn sjekkpunkt Espedalen og sjekkpunkt Vesleskag. Ved hvile av hundene i løypa er det tillatt å benytte høy, treull og lignende. Deltagere må selv skaffe dette til veie før start, arrangør har kun halm på sjekkpunktene.  Forsøpling er ikke tillatt.

Lykke til og god tur!

Estimert tidsskjema og eksempler på hvordan prologen og løpet kan gjennomføres:

Start Astridbekken fredag kl 16.00. Ett minutt startintervall etter trukket liste.

12 timers kjøring + 3 timer hvile på sporet+ 5timers hvile på sjekkpunkt Espedalen. Alternativt 12 timer kjøring non stop + 8 timer hvile på sjekkpunkt Espedalen.

Inn sjekkpunkt Espedalen, lørdag mellom kl 04-12

Start med tidtaking, etter samme startliste som ved prologstart Astridbekken

Ut sjekkpunkt Espedalen første spann, lørdag kl 12.00

3,5 timers kjøring, tidtaking

Inn sjekkpunkt Vesleskag, første spann, lørdag ca kl 17.30

 7 timers hvile + tidsutjevning

Ut sjekkpunkt Vesleskag første spann søndag ca kl 00.30

 4-5 timers kjøring, tidtaking

Målgang Astridbekken 1. spann søndag ca kl 06.30.