Spesielt for GM300

Spesielle regler for GM 300 2023:

Spannklasse: Åpen 9-16 hunder. Minimum 9 hunder i mål.

Før start:
-Bilene parkeres etter anvisning fra arrangør.
– Alle ekvipasjer kontrolleres av TD før start.
– Deltager plikter å være tilstede ved bilen for kontroll en time før start.

-Alle deltagere plikter å framvise ferdigpakket slede med alt av utstyr/mat.

OBS! Deltagerne må medbringe alt nødvendig utstyr på/i sleden inklusiv ett dekken pr. hund fra start til mål.
Det påpekes spesielt viktigheten av å ha med nok mat til seg selv og hundene for 300 km.

Start

Intervallstart. 1 min intervall etter trukket startliste.

Alle spann starter fra egen bil på parkeringsplassen. 


Kontrollpunkt/Sjekkpunkt:

Det er 2 sjekkpunkt i løpet. Disse er Storhøliseter i Nord-Fron og Vesleskag i Øystre Slidre.

Det er prolog frem til første sjekkpunkt (Storhøliseter – Se detaljer under). På sjekkpunkt Storhøliseter går starten med tidtaking. Samme startliste som fra Astridbekken. 

På andre sjekkpunkt (Vesleskag) er det restart og utligning av starttid. Jaktstart!


Dog-drop: Det kan settes igjen hunder på begge sjekkpunkt.

Førsøpling:  
Det skal ikke ligge igjen noen form for søppel etter deltagerne på sporet eller på sjekkpunkt. Alt av halm, fôr-rester og øvrig søppel skal pakkes ned i utdelt søppelsekk som plasseres på anvist plass.


Bryting av løpet:
Arrangør er ikke ansvarlig for transport tilbake til start/mål av hundespann som har brutt løpet. Dette må organiseres av deltageren.


Hjelp: 
Deltagere kan ikke motta noen form for hjelp etter at løpet har startet. Deltagere kan for øvrig motta hjelp fra andre deltagere i konkurransen med unntak av teamrelatert aktivitet som:
-1: å sette sokker på hundene.
-2: å sette sele på hundene.
-3: Gi hundene mat.
Pkt 1, 2 og 3 kan utføres kun av deltageren selv.

Nødfôr: Åpning av forseglet nødfôr er ikke tillatt det betraktes som brutt løp.
Gjennomføring: Gausdal Trekkhundklubb/Gausdal Maraton forutsetter at alle som melder seg på GM 300 er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre GM 300 km på en trygg og god måte.

GM 300 Prolog:

GM 300 består av tre etapper. Den første etappen på GM 300 kjøres som prolog. De to siste etappene kjøres med tidtaking. Prologen er innført i samråd med deltagerne og sportslig utvalg i Gausdal Trekkhundklubb. Det er innført prolog for å gi hundene en roligere start på løpet, og for å gi deltagerne realistisk langdistansetrening tidlig i sesongen.

Prologen fungerer på følgende måte: 1. etappe på 15 mil kjøres uten tidtaking, fra Astridbekken til sjekkpunkt Storhøliseter. Deltager må forsere etappen på dyrevelferdsmessig best mulig måte innenfor en tidsramme på 20 timer. Det vil si at kjøreren skal forsere etappen på en slik måte at spannet settes i best mulig stand til å konkurrere på tid de to neste etappene. Det er mulig å dele opp etappen og hvile på sporet, eller kjøre hele etappen i ett. Tidsrammen på prologen er estimert slik at det skal være mulig å hvile både på sporet og på sjekkpunkt Storhøliseter.

Tidtakingen vil starte på sjekkpunkt Storhøliseter etter samme startlista som på Astridbekken.

På neste sjekkpunkt, Vesleskag er det 7 timer obligatorisk hvil + tidsutjevning. Første spann ut fra Vesleskag leder løpet.

Nederst på siden følger to eksempler på hvordan prologen og løpet kan gjennomføres. 

GM 300 Depot: 

Det er innført ett depot for GM 300. Dette er på sjekkpunkt Storhøliseter. Depotet kan kun inneholde hundefôr og brennstoff til fôrkoker. Depotsekker kjøres ut av arrangør. Depotsekker skal plasseres på anvist plass på Storhøliseter, deltager henter sekkene der.

GM 300 Handler:

Da det ikke er mulig å kjøre inn til Storhøliseter er det vanskelig for handler å komme seg inn til sjekkpunkt. Ønsker man likevel handler må handler komme seg inn på egenhånd og på eget ansvar (enten på ski eller til fots). Handler kan lede hundespannet fra innsjekkingspunktet og inn på hvileplass for hundene. Deretter skal handler forlate hvileplassen (oppsatt sperrebånd). Likeledes kan handler lede spannet fra stolpe til sporet ved avreise fra Storhøliseter. Det vil være frivillige på sjekkpunktene som tar imot spann om man ikke har handler.

På sjekkpunkt Vesleskag vil det ikke være mulighet for bruk av handler da dette er et rent villmarksjekkpunkt.

GM 300 Hvile på sporet:

Det er ikke tillatt å benytte halm på andre plasser enn sjekkpunkt Storhøliseter og sjekkpunkt Vesleskag. Ved hvile av hundene i løypa er det tillatt å benytte høy, treull og lignende. Deltagere må selv skaffe dette til veie før start, arrangør har kun halm på sjekkpunktene.  Forsøpling er ikke tillatt.

Lykke til og god tur!

Estimert tidsskjema og eksempler på hvordan prologen og løpet kan gjennomføres:

Start Astridbekken fredag kl 16.00. Ett minutt startintervall etter trukket liste.

12 timers kjøring + 3 timer hvile på sporet+ 5timers hvile på sjekkpunkt Storhøliseter. Alternativt 12 timer kjøring non stop + 8 timer hvile på sjekkpunkt Storhøliseter.

Inn sjekkpunkt Storhøliseter, lørdag mellom kl 04-12

Start med tidtaking, etter samme startliste som ved prologstart Astridbekken

Ut sjekkpunkt Storhøliseter første spann, lørdag kl 12.00

3,5 timers kjøring, tidtaking

Inn sjekkpunkt Vesleskag, første spann, lørdag ca kl 17.30

 7 timers hvile + tidsutjevning

Ut sjekkpunkt Vesleskag første spann søndag ca kl 00.30

 4-5 timers kjøring, tidtaking

Målgang Astridbekken 1. spann søndag ca kl 06.30.