Løypebeskrivelse 150 & 200

Løypetrasè GM 200


Løypa er tenkt som en runde, som kjøres to ganger med 5 timer pause.
Løypa starter på Astridbekken v/ trekkhundklubbens anlegg på nordsiden av fylkesvegen. Herfra følges den ordinære treningsløypa til Gausdal Trekkhundklubb forbi Kittilbu, langs Roppa, videre via nedsiden av Reinsåsen. Over Hornsjøen til Engelandsnysetra. Over Vetafjellet og ned mot Stormyra til løypa treffer skiløypetraseen til Sønstegårdsetra Hytteforening. Her går vi av klubbens løypenett og inn på denne skiløypetraseen. Vi følger denne videre over Vetafjellet til vi kommer inn på Revsjøveien. Følger Revsjøveien videre til vi kommer til Sliplassen. Her tar vi av veien og følger gammel kjerrevei nordover til Nordbua. Herfra videre nordøstover mot Megrundskampen, over denne og en liten
runde nede på myra ved Agnsjøen. Her går løypa sørover igjen via nedre Megrundstjern, opp til øvre Megrundstjern og videre sørover til Leppe. Videre herifra langs skiløypetrase til brua ved Ongsjoa, og ned til Sønstegårdsetra via Sillvika.

75 km (150) løypa tar av ved Leppe, (Godt skiltet)
Fra Sønstegårdsetra følger vi Gausdal Trekkhundklubb sin løype sørover forbi Mossjøen, Svabekken, Hornsjøseter og øvre løype inn i skogen til vi kommer til Gulsandlia. Her går vi av Gausdal Trekkhundklubb sin løype, følger over høglikolden ca. 3 km forbi Bjørgesetra og inn på Reinsåsvegen. Følger denne vegen noen kilometer nedover til vi kommer til Hynna, så følges hunndeløype inn til astridbekken. Hit er det ca. 90 km.
Her er det 5 timer obligatorisk hvile og tidsutjevning for alle ekvipasjer. Raskeste spann hit starter først ut på 2. runde etter jaktstartprinsippet. Runde nr. 2 følger samme løype tilbake til målgang på Astridbekken.


Totaldistanse 180 km.
Løpet går i regi av Norges Hundekjørerforbund. Løypa er således merket med stikker og skilt i henhold til forbundets regelverk. (Blå, røde og gule skilt som angitt i håndboka fra NHF) Hele løypa er merket med bambusstikker med refleks. Stikkene står tett i værutsatte partier på høyfjellet og etter behov i lavereliggende partier.
Hele løypa blir preparert på nytt umiddelbart etter siste spann på 1. runde.

Løypetrasè GM 150

GM 150 km vil kjøre samme løype som GM 200 men ta av ved Leppe slik at hver runde blir ca. 75km. Her vil der være godt skiltet.

Etter første runde tas det ut obligatoriske hvil på 5 timer på sjekkpunkt Astridbekken før kjørerne tar samme runde en gang til.